اصل کار اینورتر سیستم پمپاژ آب خورشیدی کنترل تراشه هوشمند است. هنگامی که در منابع آبی مانند استخرها، چاه ها و رودخانه ها آب وجود نداشته باشد، اینورتر به طور خودکار سیستم را خاموش می کند. هنگامی که آب در منبع آب وجود دارد، اینورتر به طور خودکار در هنگام آفتابی حالت کار را شروع می کند و عملکرد بدون سرنشین را به دست می آورد و آن را هوشمندتر، سازگار با محیط زیست و صرفه جویی در کار می کند.
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد