پایگاه تولیدی نان نینگ

کارخانه نانینگ عمدتاً مسئول تولید بردهای مدار، تولید و مونتاژ باتری های ذخیره انرژی و تولید و مونتاژ ایستگاه شارژ EV است.

این کارخانه تعداد زیادی تجهیزات پیشرفته تولید و آزمایش مانند فوجی و سامسونگ و همچنین کارگاه های تولید مدرن و خطوط مونتاژ را وارد می کند. ما از دوستان داخلی و خارجی برای بازدید و مذاکره تجاری استقبال می کنیم.

nanning factory for new energy.jpgsolar inverter and battery factory.jpg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد