مدیریت انبار

ضایعه جدید انرژی مدیریت کارآمد اجزای مختلف اینورتر خارج از شبکه را از طریق سیستم مدیریت ERP پیاده سازی می کند.

موجودی تولید زمان واقعی

هدف از مدیریت موجودی برای اینورترهای خورشیدی و باتری‌های ذخیره انرژی، حفظ سطح موجودی مناسب، نه عقب ماندگی بیش از حد و نه کمبود است. در مدیریت موجودی فعلی، مدیریت موجودی صفر به طور گسترده ای شناخته شده است. تولید با بازار هماهنگ است، تقاضا برابر با عرضه است و هیچ محصول اضافی در انبار وجود ندارد.

توجه ویژه ای به حفظ تراشه های پیشرفته مختلف مانند ماژول های IGBT، ریزپردازنده های DSP، BMS و غیره با پرسنل اختصاصی مسئول حفظ آنها خواهد شد.

solar product warehouse.jpg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد